Foreldrafélag

Foreldrar

Hlutverk foreldrafélagsins er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla.Einnig að hvetja til virkrar þátttöku foreldra í skólastarfi og hagsmunagæsla, aðhald og eftirlit með skólastarfinu.

Stjórn Foreldrafélags Áslandsskóla

Stjórn foreldrafélagsins er skipuð einum fulltrúa úr hverjum árgangi, alls tíu manns. Stjórnin er kosin á aðalfundi félagsins sem er haldin byrjun skólaársins.

Skólaráð

Tveir fulltrúar foreldra eru kosnir í skólaráð. Æskilegt er að annar þeirra sé einnig í stjórn foreldrafélagsins. Stjórn foreldrafélagsins í samráði við skólastjóra auglýsir eftir tilnefningum úr hópi foreldra í skólaráð.

Stjórn 2023–2024

Nafn Hlutverk Netfang
Kristín Ólöf Geirsdóttir Formaður [email protected]
Anna Sigríður Björnsdóttir Ritari
Klara G. Guðmundsdóttir Gjaldkeri
Kristbjörg Kristbergsdóttir
Anna María Einarsdóttir
Guðrún Heiða Sigurgerirsdóttir

Lög foreldrafélags Áslandsskóla

 • 1. grein

  Félagið heitir Foreldrafélag Áslandsskóla.

 • 2. grein

  Félagar eru allir foreldrar og forsjáraðilar nemenda í Áslandsskóla.

 • 3. grein

  Markmið félagsins er:

  • að vera samstarfsvettvangur foreldra innbyrðis
  • að efla samstarf foreldra og starfsfólk skólans
  • að styðja heimili og skóla til að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði.
  • að koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál.
 • 4. grein

  Til að ná þessum markmiðum hyggst félagið:

  • Starfa eftir þeim ákvæðum laga og reglugerða sem Alþingi og mennta- og barnamálaráðuneytið setur um grunnskóla.
  • Kynna sér kennsluhætti og uppeldismarkmið skólans og tilnefna fulltrúa í Foreldraráð Hafnarfjarðar, auk fulltrúa hjá Æskulýðs- og tómstundarráði Hafnarfjarðar.
  • Koma með tillögur og hafa frumkvæði að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við skólayfirvöld.
  • Hafa samstarf við stjórnendur, kennara og starfsfólk skólans og aðra þá aðila sem tengjast málefnum nemenda skólans.
  • Skipuleggja og þróa leiðir til að efla samstarf heimila og skóla.
  • Standa fyrir fræðslu og upplýsingamiðlun til foreldra, meðal annars með útgáfu fréttabréfa.
  • Styðja eftir megni við félags- og tómstundastarf nemenda.
  • Taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra.
 • 5. grein

  Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir septemberlok og skal hann boðaður með viku fyrirvara. Fundurinn er löglegur ef löglega er til hans boðað. Á fundinum er meðal annars flutt skýrsla fráfarandi stjórnar, lagðir fram endurskoðaðir reikningar, kosin stjórn samkvæmt lögum félagsins og gengið frá lagabreytingum ef einhverjar eru.

 • 6. grein

  Í hverri bekkjardeild eru kosnir 2 bekkjarfulltrúar foreldra (tenglar) sem hafa yfirumsjón með bekkjarstarfi. Bekkjarfulltrúar allra bekkja mynda fulltrúaráð skólans og skal stjórn félagsins boða þá til sameiginlegra funda minnst tvisvar sinnum á ári, þar af einu sinni fyrir áramót.

 • 7. grein

  Stjórn félagsins er skipuð 5 foreldrum sem kosnir eru á aðalfundi. Stjórn skiptir með sér verkum. Skulu 2 stjórnarmenn kosnir annað árið og 3 hitt. 2 stjórnarmeðlimir skulu kosnir sem fulltrúar í skólaráði.

 • 8. grein

  Kosningar til stjórnar skulu fara fram á aðalfundi og skal til hans boðað með minnst 7 daga fyrirvara. Aðalfundur skal haldinn eigi síðar en 10. október ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa varaformann úr röðum stjórnarmanna. Varaformaður situr í 1 ár. Að því loknu tekur hann við formennsku í félaginu og sinnir henni í 1 ár.

 • 9. grein

  Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta á aðalfundi enda hafi lagabreytingar verið kynntar í aðalfundarboði.